Demmê demmê demmê
Ci xwes e demmê
Werin hev ra bigrin
He mesk û sem ê

Cema me sûna ehl-î beytâne
Sema meye têra cend qible rane
Rîya me rîya dewdu îmamane
Xizir hazir nazir li ser riya ne

Emê biratî bikin rê tevdîr
Em nabin hesîrê ber zulumên mîr
E bên zemanên bêqeyd û binûr
E rabe zemanên tarî û zuxur

Dem dem dem
Ne guzeldir dem
Gelin birlikte tutalim
Mesk ile sema

Cemimiz ehl-i beytlerin yeridir
Sevdamiz kac kibleye bedel
Yolumuz oniki imam’in yoludur
Hizir hazir nazir yolumuzdadir

Kardesligi yol yordam yapacagiz
Bey zulmunun esiri olmayacagiz
Gelecek prangasiz aydinlik caglar
Kalkacak karanlik zuhur caglari